Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Posredovanje enot

Posredovanje enot

Posredovanje enot je funkcija na voljo na posebnem igralnem svetu 2017, Fire and Sand. Funkcija omogoča članom zavezništva neposredno posredovanje enot v drugo naselje v okviru zavezništva. Ta funkcija je brezplačna.

Kako posredovati enote

Potrebno je storiti sledeče:

  • Odpri zbirališče v naselju, kjer so enote nameščene kot podpora.
  • V zavihku za pregled enot v naselju, poišči enote, ki jih želiš posredovati.
  • Klikni na povezavo "posreduj", kot je prikazano na sliki spodaj.
  • Izberi ciljno vas, spremeni količino vojakov in potrdi ukaz.
Dodatne informacije
  • Posreduješ lahko samo enote, ki si jih prejel od drugega člana tvojega zavezništva, ali svoje enote, poslane iz druge vasi.
  • Vojake lahko posreduješ samo v naselje, ki pripada članu tvojega zavezništva (vključno s tabo).
  • Med potovanjem posredovane enote porabljajo surovine iz naselja, kjer so enote začele potovanje, in ne iz svojega domačega naselja.
  • Posredovane enote potujejo s hitrostjo, ki jo določijo bonusi domačega naselja (npr. bonusi vadbišča).

Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne