Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Pregled naselja, center naselja, zemljevid

Slika prikazuje pregled nad naseljem. Gre za glavno stran, ki se prikaže ob prijavi v Travian račun.

Okvir 1: Tu si lahko ogledate seznam surovin in shranjeno količino. Ni priporočeno, da čakate na zapolnitev skladišča/žitnice, saj bodo surovine šle v nič. Zraven ikone za les, glino, železo in žito je prikazana številka, ki pove koliko posamezne surovine imate v skladišču/žitnici.

Na desni strani zaslona je prikazana majhna ikona žita z rdečim križcem. Gre za prosto žito, ki prikazuje koliko žita je na voljo za gradnjo zgradb/polj.

Okvir 2: Glavni pregled vseh polj za proizvodnjo surovin. Vzporedno z rastjo naselja, bo potrebno povečati tudi proizvodnjo naselja. V Travianu obstajajo 4 surovine: žito, les, železo, in glina. Vse 4 so pomembne, vendar je žito najpomembnejša surovina. Žito omogoča rast naselja in vzdrževanje vojske.

Okvir 3: Prikaz proizvodnje surovin v eni uri. Nadgradnja surovinskih polj poveča proizvodnjo naselja. +25% proizvodni bonusi, ki jih lahko aktivirate z zlatniki so samodejno upoštevani v proizvodnji surovin. 

Okvir 4: Prikazuje trenutno prisotne enote v naselju. Z izjemo heroja na začetku naselje nima enot.


Slika prikazuje center naselja. Tukaj zgradite nove zgradbe in ukažete raziskavo in urjenje enot.

Na sliki so prikazane tri zgradbe:

Gradbeni ceh je najpomembnejša zgradba, saj brez nje ne morete zgraditi večino drugih zgradb. Skladišče in žitnica sta namenjeni za shrambo surovin. V zunanjem krogu naselje je na voljo 16 gradbenih mest in 4 gradbena mesta v notranjem krogu. Naselje ima 2 posebna gradbena mesta na katerih lahko igralec zgradi obrambno obzidje in zbirališče.

1. (Rdeča): Tu igralec lahko zgradi mestno obzidje (Rimljani), zemljen zid (Tevtoni) ali palisado (Galci). Vsak izmed teh zidov varuje naselje pred napadi (poveča obrambni bonus naselja).

2. (Oranžna): Gradbeno mesto je namenjeno gradnji zbirališča. Tukaj se zbirajo enote v naselju. Iz zbirališča lahko igralec pošilja roparske pohode, polne napade in okrepitve.
Izbor tarč katapultov je odvisen od stopnje zbirališča. Zbirališče je tudi pogoj za gradnjo nekaterih drugih zgradb kot so na primer barake.


Slika prikazuje zemljevid.

Zemljevid je ena izmed najbolj uporabnih funkcij v igri. V centru zemljevida je prikazano vaše naselje, ki je obdano z rumenim kvadratom. Naselja brez barvnega kvadrata so naselja vaših sosedov. Modra naselja so naselja članov alianse katere član ste tudi vi. Zelena so zavezniška naselja in svetlo zelena so naselja s katerimi ima vaša aliansa pakt o nenapadanju. Če svojo miško podržite na drugem naselju, se prikažejo koordinate, populacija, ime naselja in pripadnost aliansi. S klikom na drugo naselje prejmete nove podatke, kot so možnost trgovanja, napadanja...

1. Oaza.

Oazo lahko igralci osvojite tako, da pobijete živali prisotne v oazi in uporabite heroja, da oazo priključi naselju. Število napadov potrebnih za priključitev oaze naselju je odvisno od števila oaz, ki jih naselje že poseduje (največ 3).

Pogoji za osvojitev oaze:

  • Napad s herojem
  • Oazo lahko priključite naselju, če se nahaja v radiju 3 polj okrog naselja
  • Za osvojitev oaze potrebujete še herojevo rezidenco na stopnji 10, 15 ali 20 
  • Največ 3 oaze na naselje

2. Oris

Igralec lahko tukaj vpiše koordinate naselja, ki ga išče. Gre za hitro iskanje naselja na zemljevidu.

3. Gumbi

Rdeči krog v zgornjem levem kotu prikazuje skupino gumbov z različnimi zelo uporabnimi funkcijami;

  • povečaj/pomanjšaj zemljevid 
  • polni zaslon
  • iskalec žitnih polj
  • prikaz lastnih oznak
  • prikaz oznak alianse

Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne