Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Problemi z žitom

Problemi z žitom

Cropland

Eden izmed začetnih problemov igralcev je vedno sorazmerna poraba surovin - poseben problem nastane pri porabi žita. Oglejmo si zaslon surovinskih polj in seznam proizvodnje: Crop Žito: 2 na uro

Številne zgradbe, polja in enote vršijo konstantno porabo žita kot je definirano z ikono v produkciji  Consumption

Primer, gozdar na stopnji 1 potrebuje: Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2 in vedno porablja 2 žita na uro. 

Na vrhu zaslona si lahko ogledate trenutno zalogo, žitno proizvodnjo in žitno porabo:Proizvodnjo žita lahko povečate z gradnjo ali nadgradnjo žitnih polj, mlina ali pekarne. Ob predpostavki, da so pogoji izpolnjeni, boste to lahko storili, vendar ne pozabite, da tudi žitno polje na stopnji 1 potrebuje za izgradnjo 20 žita.

Negativna žitna proizvodnja in njeni učinki

Ko je potrebno vzdrževati večje število vojske, ki je večja od proizvedenega žita, dobimo negativno žitno produkcijo. Enote bodo v takšnem primeru izpraznile žitnico. Če lastnik računa ne napolni žitnice preden se izprazni, bodo enote umirale zaradi lakote. Ko žitna produkcija doseže 0, enote nehajo umirati.

 Prosto žito?

Gre za proizvodnjo žita, ki je na voljo za gradnjo ali nadgradnjo zgradb ali surovinskih polj. S klikom na ikono stanja prostega žita (skrajno desno zgoraj na sliki) se bo prikazal podrobnejši pregled proizvodnje žita.

 •  Prosto žito je proizvodnja žita minus.
  • V to so vključene oaze, mlin in pekarna
  • V to ni vključen bonus heroja in plus bonus 

Podrobnosti o prostem žitu si lahko ogledate za vsako naselje v pregledu proizvodnje

Ni dovolj prostega žita

 Gre za razliko med proizvodnjo in prostim.  Brez ustrezne žitne proizvodnje vam bo onemogočena gradnja zgradb vse dokler ne povečate žitno proizvodnjo.

Omejitve in izključitve

 • Žitno polje lahko vedno nadgradite.
 • Mlin in pekarno lahko zgradite ali nadgradite, če povečata prosto žito.
 • Gradbeni ceh lahko vedno zgradite.
 • Če je osnovna žitna proizvodnja naselja 276 na uro (kar je proizvodnja 6 žitnih polj na 6. stopnji) ali višja, in je količina prostega žita manjša od 0, potem je gradbeni ceh, skladišče ali žitnice lahko nadgrajena/zgrajena na stopnjo 10.
 • Čudesa sveta so izključena iz tega in jih lahko vedno zgradite.
 • Zgraditi ali nadgraditi ne morete nič kar bi zmanjšalo prosto žito pod 1#
 • Ne morete uničiti mlin ali pekarno, če bi to pomenilo zmanjšanje prostega žita 1 (Vsako rušenje zgradb je že vključeno v to).
 • Herojeva osnovna proizvodnja žita je vedno 6 in je dodana proizvodnji naselja, vendar se ne šteje za prosto žito.
  • Mrtev heroj še vedno proizvaja 6 žita na uro.
  • Ko oživimo heroja, se njegova proizvodnja in poraba začneta takoj.
 • Za vse ostale zgradbe je gradnja ali nadgradnja možna le, če imate na voljo skupno pozitivno proizvodnjo prostega žita (brez enot, herojeve proizvodnje, Gold bonusa).

Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne