Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Oaze

Oaze so na začetku igre v lasti divjih živali. Igralci, ki si želijo dodatnih surovin lahko te oaze ropajo. Manj živali je v oazah, hitreje se razmnožujejo. Igralci lahko vidijo katere živali so v oazo in koliko jih je.

V začetni fazi igre se bodo živali v oazi pojavile le enkrat. Če ubijete živali bo oaza brez živali vse do konca začetniške zaščite strežnika (na začetku brez podaljšanja in glede na hitrost strežnika)

Obstajata dve vrsti oaz in sicer:

  • Oaza lahko poveča bonus ene vrste surovine
  • Oaza lahko poveča bonus dveh vrst surovine.

Naselje, ki osvoji/zasede oazo prejme bonus na proizvodnjo surovin. Povečana proizvodnja se nanaša na osnovno proizvodnjo.

Tipi oaz
  Izgled 1 Izgled 2 Povečanje, ko je osvojena/zasedena Proizvodnja nezasedene oaze
(1x hitrost)
Nosilnost nezasedene oaze
Tip  1 Lumber oasis Lumber oasis +25% proizvodnja lesa na uro Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 11
1000 vsake surovine
Tip  2 Lumber and crop oasis - +25% proizvodnja lesa na uro,
+25% proizvodnja žita na uro
Lumber 40
Clay 10
Iron 10
Crop 41
2000 vsake surovine
Tip  3 Lumber oasis Lumber oasis +50% proizvodnja lesa na uro (sivo območje) Lumber 80
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000 vsake surovine
Tip  1 Clay oasis Clay oasis +25% proizvodnja gline Lumber 10 
Clay 40
Iron 10
Crop 11
1000 vsake surovine
Tip  2 Clay and crop oasis - +25% proizvodnja gline,
+25% proizvodnja žita na uro
Lumber 10 
Clay 40
Iron 10
Crop 41
2000 vsake surovine
Tip  3 Clay oasis Clay oasis +50% proizvodnja gline (sivo območje) Lumber 80 
Clay 10
Iron 10
Crop 11
2000 vsake surovine
Tip  1 Iron oasis Iron oasis +25% proizvodnja železa Lumber 10 
Clay 10
Iron 40 
Crop 11
1000 svake surovine
Tip  2 Iron and crop oasis - +25% proizvodnja železa,
+25% proizvodnja žita na uro
Lumber 10 
Clay 10
Iron 40 
Crop 41
2000 svake surovine
Tip  3 Iron oasis Iron oasis +50% proizvodnja železa (sivo območje) Lumber 10 
Clay 10
Iron 80 
Crop 11
2000 svake surovine
Tip   1 Crop oasis - +50% proizvodnja žita na uro Lumber 10 
Clay 10
Iron 10
Crop 81
2000 svake surovine
Tip   2 Crop oasis - +25% proizvodnja žita na uro Lumber 10 
Clay 10
Iron 10
Crop 41
1000 svake surovine

Osvajanje naravnih/nezasedenih oaz

Oazo lahko igralci osvojite tako, da pobijete živali prisotne v oazi in uporabite heroja, da oazo priključi naselju. Število napadov potrebnih za priključitev oaze naselju je odvisno od števila oaz, ki jih naselje že poseduje (največ 3).

Pogoji za osvojitev oaze:

  • Napad s herojem
  • Oazo lahko priključite naselju, če se nahaja v radiju 3 polj okrog naselja
  • Za osvojitev oaze potrebujete še herojevo rezidenco na stopnji 10, 15 ali 20 
  • Največ 3 oaze na naselje

Na spodnji sliki je prikazan primer oaz, ki jih lahko osvojite. Z rdečo barvo so obkrožene oaze, s črno naselje in radij z modro barvo.

Conquerable oases


Verjetno ste že opazili, da imajo oaze različne znake. Te znaki prikazujejo kakšno vrsto surovin(e) proizvaja posamezna oaza (če znak prikazuje en les, potem gre za +25% proizvodnjo lesa) in ali je oaza že osvojena (zelena obroba - nezasedena, rdeča - osvojena).

Conquerable oases


Osvajanje/napadanje oaz v lasti igralcev

Če želite zavzeti oazo drugega igralca morate s herojem napasti enkrat oziroma večkrat in poraziti morebitno obrambo. 

  • Igralec poseduje 3 oaze - 3x napad s herojem
  • Igralec poseduje 2 oazi - 2x napad s herojem
  • Igralec poseduje 1 oazo - 1x napad s herojem

Namig: heroj ne izgine, ko osvoji oazo, ampak še naprej obstaja kot prej.

Iz oaze, ki je priključena naselju lahko izropate do 10% surovin shranjenih v skladišču in žitnici. Ropanje lastnih oaz je nesmiselno, saj kradete sami sebi, izkupiček pa je 0 surovin.

Ropanje osvojenih oaz lahko preprečite tako, da v njih pošljete obrambo. Vaša vojska se bo hranila z žitom naselja, ki poseduje oazo.

Lojalnost oaz

Lojalnost oaze se poviša za 1% vsakih 30 minut. Na hitrost povišanja lojalnosti igralci ne morete vplivati.

Pri osvojitvi oaze od drugega igralca se lojalnost oaze takoj poviša 100%.

Odstranitev oaze

Za odstranitev oaze, ki si jo lastite kliknite na rdeči križec na levi strani od opisa oaze v herojevi rezidenci. Oaza se bo odstranila po približno 2 urah na 3x svetu ain 6 urah na 1x svetu.

Če je naselje osvojeno, potem izgubite oazo in jo morate ponovno osvojiti. Enako velja, če osvojite svoje lastno naselje.

 


Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne