Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Pravila igre

Pravila igre

 • §1. Račun
  • §1.1 Vsak igralec lahko poseduje in igra le en račun na posameznem igralnem svetu. Račun mora vedno biti igran v svojo korist. Računi, ki obstajajo zgolj v korist drugih računov, so lahko trajno zaklenjeni.

  • §1.2 Lastnik računa je oseba, katere elektronski naslov je povezan z računom. Če želiš spremeniti povezani elektronski naslov, to lahko storiš v svojem računu (Profil -> Račun) z uporabo možnosti "spremeni elektronski naslov". V primeru upravičenega dvoma, je lahko igralec naprošen, da iz registriranega elektronskega naslova računa pošlje email podpori, z namenom potrditve lastništva računa. Člani Travian: Legends osebja te ne bodo nikoli vprašali za tvoje geslo.

  • §1.3 Posredovanje gesla računa drugim ni dovoljeno, z izjemo "dual računov". "Dual računi" so računi, ki jih igrata dva ali več igralcev. To je dovoljeno dokler noben od vpletenih igralcev ne poseduje ali igra drugega računa na istem igralnem svetu. Če se igralec želi premakniti iz enega računa na drugega, je potrebno najprej opraviti prenos lastništva prvotnega računa in spremeniti geslo, ali izbrisati prvotni račun, preden se omogoči dostop na novi račun ali ustvari novi račun.

   Računi povezani z uporabo sitter funkcije ali računi igrani na istem računalniku ne smejo imeti enakega gesla. Travian Games ne bo povrnil škode lastniku računa, povzročene s strani osebe, ki je prejela geslo računa.

  • §1.4 Če je račun neaktiven, bo izbrisan nič prej kot v 7 dneh po zadnji prijavi.

  • §1.5 Vabitve - V primeru zlorabe funkcije za vabljenje igralcev (npr. kršenje odseka pravil §1.1 z registracijo večih računov), sta lahko kaznovana oba, vabljeni in vabitelj.
 • §2. Sittanje in uporaba istega računalnika
  • §2.1 Vsak igralec ima pravico imenovati dva sitterja, ki lahko skrbita za račun. Sitterja morata račun igrati vedno v polno korist samega računa. Zloraba te funkcije je kazniva. Sitter računa mora uporabiti funkcijo v igri namenjeno sittanju. Geslo računa ne sme biti dano sitterju.

   Travian Games GmbH ne bo povrnil škode lastniku računa, povzročene s strani sitterja. Lastnik računa je odgovoren za vsa dejanja sitterjev in soigralcev računa. V primeru nespoštovanja pravil igre ali splošnih pogojev in določil Travian: Legends, sta lahko kaznovana tako sitter kot lastnik sittanega računa.
 • §3. Uporaba zunanjih programov
  • Travian: Legends je dovoljeno igrati samo na nespremenjenem navadnem spletnem brskalniku. Uporaba skript/botov za avtomatizacijo dejanj na računu ali oponašanje premium funkcij je prepovedana.
 • §4. Programske napake
  • Zloraba napak v igri v korist računa ni dovoljena in morajo biti prijavljene podpori. Zloraba kakršne koli napake je kazniva.
 • §5. Prodaja/nakup računa
  • Prodaja ali nakup računov, surovin, enot, vasi, zlatnikov, srebrnikov ali drugih storitev od tretjih oseb je prepovedana. Oddaja računov v zameno za denar ni dovoljena.
 • §6. Spletni bonton
  • § 6.1 Igralci morajo vedno komunicirati na vljuden način.

  • § 6.2 Neprimerni profili, imena vasi ali katera koli druga vsebina so lahko spremenjeni s strani multihunterjev brez opozorila. Zavezništva z neprimernimi imeni in/ali neprimerno vsebino v profilu, javnem forumu in drugih javnih krajih so lahko nemudoma izbrisana.

  • § 6.3 Naslednje obnašanje je strogo prepovedano: žaljiv, obrekljiv, seksističen, rasističen ali nespodoben jezik; sovražni govor proti katerikoli religiji, rasi, narodnosti, spolu, starostni skupini ali spolni usmerjenosti; grožnje v resničnem življenju; imitacija osebja Travian: Legends ali katerega drugega uradnega položaja v podjetju.

  • § 6.4 Igra naj bo brez politike iz resničnega sveta.

  • § 6.5 Objavljanje in prikazovanje vsebin, ki niso primerne za mladoletnike, je prepovedano.

  • § 6.6 Sporočila iz igre, je dovoljeno objaviti, samo s soglasjem obeh strani. Objavljanje sporočil ali e-pošte Travian: Legends osebja ni dovoljeno, razen, če je bilo podano izrecno soglasje.

  • § 6.7 Oglaševanje katere koli vrste ni dovoljeno.
 • §7. Kazni
  • §7.1 V primeru kršenja pravil igre ali splošnih pogojev in določil, lahko pride do zaklepa računa, katerega se ga nato lahko odklene s kaznijo, ki ustreza storjeni kršitvi. Neprimerna imena računov so lahko spremenjena. Travian Games GmbH ne bo povrnil kakršnih koli izgub povzročenih v času zaklepa, vključno s "Plus računi" in zlatniki. Vsi igralci so obravnavani enako, ne glede na uporabo zlatnikov.

  • §7.2 zaklepih se lahko razpravlja samo z multihunterji preko sporočil v igri ali upravljalci skupnosti (admin@travian.si), če igralec ni zadovoljen z odločitvijo multihunterja. O zaklepih, izbrisih in njihovih posledicah se ne razpravlja javno. Ekipa Travian: Legends ne razkriva informacij o zaklepih osebam, ki niso vpletene.

  • §7.3 Multi računi na hitrem strežniku in računi z manj kot 100 prebivalci, so lahko izbrisani brez zaklepa/opozorila.
 • §8. Sprememba pravil in korekturna klavzula
  • § 8.1 Travian Games GmbH si pridržuje pravico do spremembe pravil kadarkoli.

  • § 8.2 V primeru, da posamezen predpis pravil igre postane neučinkovit ali neveljaven, to ne vpliva na veljavnost preostalih predpisov.

   Travian Games GmbH se obvezuje, da bodo neučinkoviti predpisi zamenjani v čim krajšem času.

Splošni pogoji

Trenutne pogoje uporabe za Travian lahko najdeš tu.

Pravila, ki jih uveljavlja sistem

Sledeče stvari samodejno izvršuje sistem, zato ni več možno, da bi bili blokirani zaradi pošiljanja prevelike količine surovin ali prijateljskega osvajanja/napadanja druge naselbine: sistem vam tega preprosto ne dopusti. 

Pozor: dogovorjeni prevzemi naselj niso dovoljeni (igralec prepusti lastna naselja drugemu igralcu).

Samodejno preprečevanje pushinga

Da bi se znebili celotne sekcije pravil o “pushingu” (= prekomerno pošiljanje surovin), smo razvili spodaj opisani sistem samodejnega preprečevanja “pushinga”.

Omejitve količine surovin, ki jih igralec lahko pošlje drugemu igralcu so sedaj vprogramirane. Zaradi tega ni več možno, da bi bili blokirani zaradi pošiljanja preveč surovin: sistem vam tega preprosto ne dopusti.

Omejitve so zapletene in vezane na razmerje med dotičnima računoma.

Različni tipi povezav so:

 • Tip 1 Igralca pred kratkim nista bila sitterja in nista uporabljala istega računalnika ali omrežja (IP).
 • Tip 2 Igralca sta pred kratkim bila sitterja ali sta uporabljala isto omrežje (IP).
 • Tip 3 Igralca sta trenutno sitterja ali sta nedavno uporabljala isti računalnik.

 

Poleg tega obstaja še 6 kategorij prenosa surovin:

 • Pošiljanje surovin večjemu igralcu
 • Pošiljanje surovin manjšemu igralcu
 • Pošiljanje surovin večjemu igralcu za vzdrževanje lastnih enot
 • Pošiljanje surovin manjšemu igralcu za vzdrževanje lastnih enot
 • Ropanje večjega igralca
 • Ropanje manjšega igralca

 

Urna proizvodnja

Vse omejitve so osnovane na urni proizvodnji. Surovine proizvedene v eni uri so izračunane s seštevkom proizvodnje lesa, gline, železa in žita (vse proizvedeno žito minus prebivalci tvojega računa) za celoten račun. Prav tako se za urno proizvodnjo računa prišteje ena ura povprečnega dohodka ropanja (surovine pridobljene z ropanjem – surovine izgubljene zaradi ropanja) prejšnjega tedna.

Možne kombinacije surovin:

Če je pošiljanje surovin omejeno na žito (npr. vzdrževanje okrepitev ali oskrbovanje naselbin z artefakti), pošiljke surovin, ki vključujejo druge surovine kot žito morda ne bodo mogoče. Zaradi tega moraš biti pozoren na kombinacijo surovin, ki jih skušaš poslat.

Pošiljanje surovin vnaprej:

V nekaterih primerih je dovoljeno poslati surovine nekaj dni vnaprej. Naprimer, če ti je dovoljeno poslati 7 dni vnaprej, lahko pošlješ vsoto urne proizvodnje od Ponedeljka do Nedelje naenkrat.

Pravila za tip povezave 1

 • pošlješ lahko 2 urni proizvodnji (7 dni vnaprej) ... nič, če ima tvoj račun manj od 40 populacije
 • pošlješ lahko 3 urne proizvodnje (7 dni vnaprej)…nič, če ima tvoj račun manj od 40 populacije
 • pošlješ lahko 150% žita za vzdrževanje lastnih enot v naselbinah drugega igralca (100% za 24 ur vnaprej)
 • pošlješ lahko 300% žita za vzdrževanje lastnih enot v naselbinah drugega igralca (100% za 24 ur vnaprej)
 • ropaš lahko neomejeno (če sta v isti aliansi velja §2 v tem poglavju)
 • ropaš lahko neomejeno (če sta v isti aliansi velja §1 v tem poglavju)

 

Pravila za tip povezave 2

 • pošlješ lahko 1 urno proizvodnjo (3 dni vnaprej) … nič, če ima tvoj račun manj od 40 populacije
 • pošlješ lahko 2 urni proizvodnji (3 dni vnaprej) … nič, če ima tvoj račun manj od 40 populacije
 • pošlješ lahko 125% žita za vzdrževanje lastnih enot v naselbinah drugega igralca (100% za 12 ur vnaprej)
 • pošlješ lahko 150% žita za vzdrževanje lastnih enot v naselbinah drugega igralca (100% za 12 ur vnaprej)
 • ropaš lahko neomejeno (če sta v isti aliansi velja §2 v tem poglavju)
 • ropanje šibkejšega igralca je omejeno z §1 v tem poglavju

 

Pravila za tip povezave 3

 • močnejšemu igralcu ne moreš poslati ničesar, on mora prvi poslati surovine
 • pošlješ lahko 2 urni proizvodnji (1 dan vnaprej) … nič, če ima tvoj račun manj od 40 populacije
 • pošlješ lahko 100% žita za vzdrževanje lastnih enot v naselbinah drugega igralca (100% za 6 ur vnaprej, če so pošiljke le žito)
 • pošlješ lahko 100% žita za vzdrževanje lastnih enot v naselbinah drugega igralca (100% za 12 ur vnaprej, če so pošiljke le žito)
 • ropanje močnejšega igralca je omejeno z §2 v tem poglavju
 • ropanje šibkejšega igralca je omejeno z §1 v tem poglavju
 • naselbin, ki jim je v zadnjih 6 urah poslal surovine igralec s katerim imaš povezavo tipa 3 ni mogoče

 

Izjeme

 • Oskrbovanje naselbin s Čudom sveta ni omejeno.
 • Napadanje ali pošiljanje okrepitev v naselbine s Čudom sveta ni omejeno.
 • Naselbine z Artefakti so lahko neomejeno oskrbovane z žitom.
 • Trgovanje preko tržnice: Če je razmerje (brez ropanja in oskrbovanja) znotraj 20% je trgovanje vedno mogoče.

 

Samodejno preprečevanje osvajanja

Omejitve osvajanja so prav tako vkodirane.

Te omejitve niso tako zapletene a so prav tako vezane na razmerje med dotičnima računoma.

 

Različni tipi povezav so:

 • Tip 1 Igralca pred kratkim nista bila sitterja in nista uporabljala istega računalnika ali omrežja (IP).
 • Tip2 Igralca sta pred kratkim bila sitterja ali sta uporabljala isto omrežje (IP).
 • Tip 3 Igralca sta trenutno sitterja ali sta nedavno uporabljala isti računalnik.

 

Pravila za tip povezave 1

 • lahko osvojiš naselbino, če z drugim igralcem v zadnjih dveh dneh nista bila v isti ali zavezniški aliansi

 

Pravila za tip povezave 2

 • lahko osvojiš naselbino če NI bilo aktivne povezave s sittanjem zadnjih 14 dni IN če z drugim igralcem v zadnjih dveh dneh nista bila v isti ali zavezniški aliansi

Pravila za tip povezave 3

 • osvajanje naselbin NI mogoče

 

Izjeme

 • Naselbine s Čudom sveta lahko osvojiš vedno razen če so zadnja naselbina branilca.
 • Naselbine z Artefakti lahko osvojiš vedno razen, če so zadnja naselbina ali prestolnica branilca.

 

Odkrivanje botov

Kdor čaka dočaka.

Veliko se vas je jezilo, ker se je v Travianu uporabljalo čedalje več in več botov in skript.

Kaj to pomeni zate?

Za poštenega igralca se ne spremeni nič, razen tega, da se sedaj poštena igra izplača. Na drugi strani pa bo uporabnik, ki mu bo odkrit bot ali skripta prejel zaklep računa.

Prosimo, da upoštevate, da niso vsi računi na serverju preverjeni istočasno! Sistem odkrivanja, naključno preverja račune na vseh serverjih. To pomeni, da čeprav uporabnik skripte lahko le to nekaj časa uporablja brez problemov, se bodo težave začele v trenutku, ko bo njegov račun preverjen.

Odkrivanje je popolnoma avtomatsko. 24/7 aktivnost ni razlog za domnevo pozitivnega odkritja.

Ker vedno spreminjamo in izboljšujemo odkrivanje, bomo vedno korak pred programerji botov, tudi če jih spremenijo. To pomeni, da bodo nepošteni igralci imeli prednost le za kratek čas.


Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne